De gemeente Groningen is dit najaar gestart met de pilot ‘Groene opritten’. Daarvoor zoekt de gemeente 10 deelnemers die hun versteende particuliere opritten (gratis!) willen laten omturnen tot een koelere, waterdoorlatende en liefst ook insectvriendelijke strook: stenen eruit, groen erin!

Dat kan op een aantal verschillende manieren: met gras, houtsnippers of ook met kiezels. Voor de helft of geheel bedekt met groen of juist gecombineerd met waterdoorlatende bestrating. Er is meer mogelijk dan je denkt. Bekijk het overzicht van de verschillende typen groene opritten, variërend van ‘donkergroen’ tot ‘lichtgroen’.

Vind jij nou ook dat dit anders kan en moet, en wil je de gemeente helpen dit uit te dragen? Heb jij nog zo’n betegelde oprit en ben je ook toe aan een koele, waterdoorlatende en bijvriendelijkere oprit/voortuin? Meld jouw oprit dan aan voor een groene makeover! Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de pagina ‘Vergroen je oprit’ van Groningen Klimaatbestendig.

De gemeente Groningen is vorige week gestart met actie ‘Nieuwe dag, Nieuwe boom!’. Belangrijkste doel van de actie: zorgen voor een klimaatbestendige en aantrekkelijke woonomgeving. De gemeente Groningen stelt hiervoor 365 bomen per jaar beschikbaar. Inwoners kunnen kiezen uit 17 verschillende soorten bomen. Er is een ruime variatie beschikbaar. Zo zijn er bomen voor grote en kleine tuinen, bomen die meer vogels, vlinders of bijen aantrekken, maar bijvoorbeeld ook bomen waar eetbare vruchten aan groeien.

lijsterbes, foto Erik de Waal

Online bestellen
Op de site kunnen, zolang de voorraad strekt, inwoners van de gemeente Groningen zelf een boom uitzoeken. Met behulp van de online ‘boomkiezer’ kun je aangeven welke kenmerken van de boom je belangrijk vindt, zodat de boom goed past bij je eigen voor- of achtertuin. Ze worden aan huis geleverd, maar het planten moet je zelf doen. Daarvoor worden heldere instructies meegeleverd. Vraag je vóór 1 november een boom aan dan ontvang je mogelijk dit jaar nog een boom. Aanvragen na 1 november zullen meegaan in de volgende ronde in het voorjaar.

Aanpassen aan klimaatontwikkeling
Met de huidige klimaatontwikkelingen wordt de waarde van bomen steeds duidelijker. ‘Om onze leefomgeving klimaatbestendig en leefbaar te houden zijn bomen ontzettend belangrijk. Ze zorgen voor verkoeling op hete dagen, houden regenwater vast en zijn aantrekkelijk voor insecten en dieren. Als gemeente Groningen nemen we graag het voortouw om samen met onze inwoners voor meer groen te zorgen. Deze actie zien we als een stap in de goede richting’, aldus wethouder Glimina Chakor.

Wijkbureau Paddepoel organiseerde zaterdag 26 september de Groene Burendag. Geïnteresseerden konden een kijkje nemen en inspiratie opdoen in de prachtige tuinen van vijf wijkbewoners. Van insectvriendelijke tuinen tot groene daken, bezoekers konden alles bewonderen en volop vragen stellen. De buurtsafari startte met koffie en thee en informatie over klimaatadaptatie rondom het eigen huis. Ook werd er verteld over het succesvol opzetten van een groenedakenactie en de co-creatieplannen voor beplanting in de Plutolaan. Aan het einde van de route kon iedereen meehelpen met bollen poten. Alle deelnemers staken de handen uit de mouwen, en met goede moed hebben ze 3.000 bloembollen in de grond gestoken! Tenslotte kreeg iedereen een groen snoepzakje mee om thuis direct te kunnen beginnen met vergroenen.

Een zeer geslaagde middag, en hopelijk kan iedereen komend voorjaar nog meer genieten als prachtig Paddepoel in bloei komt te staan! De foto’s van Ingrid Werleman hieronder geven een mooie impressie van deze Groene Burendag. Meer informatie en foto’s (van Ingrid Werleman) vind je op www.wijkbureaupaddepoel.nl. De Groene Burendag is mede mogelijk gemaakt door Steenbreek Groningen.


Zaterdag 26 september vierde de fraaie ecologische wijk Drielanden zijn 25-jarig jubileum met onder andere een natuurmarkt waar ook Steenbreek (met dank aan Tuin in de Stad en hond Famke) acte de presence gaf. Naast Steenbreek waren er ook andere organisaties die zich ook met duurzaamheid bezighouden en producenten van duurzame producten. Vanwege alle coronagerelateerde beperkingen was het vooral bedoeld voor de bewoners van de wijk zelf.

Zoals op de foto is te zien was Steenbreek er met de actie ‘Tegel eruit, Plant erin’. Dat betekende dat inwoners van Drielanden een tegel uit hun tuin konden inleveren en daarvoor een vaste plant terugkregen. Zelfs in deze prachtwijk kunnen er nog wel een paar tegels gelicht worden.

Wilt u in uw wijk of buurt ook een actie ‘Tegel eruit, Plant erin’ organiseren? Ga dan naar gemeente.groningen.nl/tegel-eruit-plant-erin.

Sterker nog: zonnepanelen hebben een hoger rendement op een koel dak. Dus als je in de gelegenheid bent, is het zeker het overwegen waard om de ruimte op het dak dubbel te gebruiken. Dan lever je met je groene dak (waaraan de gemeente Groningen nog steeds een aardige bijdrage levert) niet alleen een bijdrage aan meer biodiversiteit en het bufferen van regenwater tijdens hoosbuien, maar profiteer je van verkoeling tijdens de zomer en isolatie in de winter. En de zonnepanelen voorzien je van goedkope, duurzame energie. Bewoners van de Kromhoutstraat in Groningen zijn hiermee aan de slag gegaan zoals je op de foto kunt zien.

Wil je ook subsidie voor een groen dak en woon je in de gemeente Groningen (inclusief Haren en ten Boer uiteraard)? Ga naar: gemeente.groningen.nl/subsidie-groen-dak-aanvragen.
We vergroenen. Doe je mee? Al meer dan 200 bewoners hebben dit jaar een subsidieaanvraag voor een groen dak ingediend.

Zoals we 6 juli al meldden zijn de bewoners van het pas gebouwde Ebbingekwartier aan de slag gegaan met het vergroenen van hun woonomgeving (zie ‘Groene glans’ in Ebbingekwartier). Omdat het Ebbingekwartier is gebouwd op het dak van een ondergrondse parkeergarage zijn de mogelijkheden voor vergroening beperkt. De bewoners vormden het clubje ‘EbbingeGroen’ en bekeken wat er allemaal wél mogelijk was, zoals geveltuintjes. 44 van de 90 huishoudens deden daaraan mee, zij bestelden in totaal 56 bakken (met een eigen bijdrage van 75 euro voor een grote gevelbak). Mark van Dijk, actief in ‘EbbingeGroen’: ‘De meeste mensen hebben er in de zomer meteen planten ingezet ondanks dat het plantseizoen al voorbij was.’ Met dank aan de gemeente. ‘Laurens Stiekema denkt graag creatief mee en vindt uitdagingen geen ramp’, ervaart mede-initiatiefnemer Tine Noorda. Zelf zegt de gemeentelijk groencoördinator over het Ebbingekwartier: ‘Deze in de basis versteende buurt is in een andere tijdgeest ontworpen en zou momenteel nooit meer zo gebouwd worden. Nu houden we overal rekening met klimaatadaptie. Door de geveltuintjes krijgt het Ebbingekwartier toch een groen aanzien, we denken met de bewoners na over verdere vergroening.’ Na de prachtige geveltuintjes die de kale straten sinds juli opfleuren, zijn er in overleg met de verhuurder ook al groene daken aangelegd op de schuurtjes van de huurwoningen. Er wordt nog nagedacht over vleermuiskastjes en regentonnen.
Dit is mede mogelijk gemaakt door Steenbreek Groningen.

Wilt u dit ook? Ga dan naar: gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanvragen-of-boomtuin-adopteren

Bewoners van de stad en provincie Groningen doen op zondagmiddag 30 augustus mee aan het Grote Straatberaad van Groningen. Het interactieve programma is een ongewone vergadering voor gewone mensen: voor doeners en denkers, of je nu veel weet of weinig. Hoe kunnen we ons aanpassen aan het veranderende klimaat? En verdere opwarming tegengaan? Dichtbij of verder weg, wat kun je zelf en wat moet de overheid doen? En wie moet dat allemaal betalen? Wat vindt de gewone burger, daar gaat het om tijdens het Grote Straatberaad van Groningen.

foto: Jaap Scheeren

Hitte, droogte, verzilting, CO2-uitstoot, enorme hoosbuien, de stijgende zeespiegel, het regent berichten over klimaatverandering. De aarde warmt op en daar maakt driekwart van de Nederlanders zich zorgen over. Daarom gaat Warming Up – een cultureel programma over het klimaat – dit najaar het land in om samen met gewone Nederlanders uit alle windstreken aan de slag te gaan met grote en kleine vragen die ons allemaal aangaan.

Straten in de provincie Groningen krijgen de kans om mee te doen met het Grote Straatberaad van Groningen. Het wordt een middag met spel, discussie en ook een beetje feest. Met video’s, hulplijnen van bekende mensen en muziek. Een middag om met buurtgenoten in gesprek te gaan, te spelen, te discussiëren en samen een toekomstdroom vorm te geven: ‘The future we want’. Het format voor het straatberaad is bedacht door theatermaker Karlijn Benthem en is helemaal corona-proof. De komende maanden reist het Grote Straatberaad langs Friesland, Nijmegen, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De start is in Friesland. Mensen uit heel de provincie kunnen hun straat aanmelden via www.wearewarmingup.nl.

Bezoekers van Steenbreek Groningen hebben vast zo hun eigen goede groene ideeën over hoe we ons kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

Een vraagstuk voor iedereen
Warming Up is een cultureel programma over het klimaat; filmmakers, fotografen, kunstenaars en theatermakers startten 6 juli met een rondreizende campagne die een dwarsdoorsnede van Nederland bevraagd over klimaatverandering. Via alle straatberaden wordt input verzameld voor de eerste bottom-up Klimaatverklaring van Nederland: #TheFutureWeWant. De uiteindelijke klimaatverklaring van de kiezer, wordt in het najaar aan het kabinet gepresenteerd.

Samenwerking
Het Grote Straatberaad is een samenwerking tussen Warming Up, De Oosterpoort en Klimaatadaptatie Groningen. Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Ze stimuleert bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie. In dit kader wordt van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021 de Klimaatadaptatieweek Groningen georganiseerd en worden in de aanloop en tijdens deze week initiatieven en activiteiten opgezet in Stad en provincie.

Operatie Steenbreek is in 2015 begonnen om wat te doen aan de negatieve effecten van verstening op de stedelijk natuur. Sindsdien zijn er landelijk, maar zeker ook in Groningen, heel wat tegels gelicht om plaats te maken voor verkoelend groen waar ook de biodiversiteit mee is gediend. En waarmee we beter zijn voorbereid op het veranderende klimaat. Maar dat er nog veel winst is te behalen, blijkt wel uit deze Versteningskaart Groningen, die alle bij Stichting Steenbreek aangesloten gemeenten deze week cadeau kregen van Cobra groeninzicht dat 20 jaar bestaat, ter gelegenheid van hun jubileum.

Wil je zelf ook aan de slag met je tuin? Op de pagina Tegel eruit, Plant erin van de gemeente Groningen vind je meer informatie en een contactformulier voor groene (buurt)initiatieven. Informatie over gevel- en boomtuinen vind je op de pagina Geveltuin aanvragen of boomtuin adopteren (een boomtuin kun je in de grond rond een boom maken). Maar wellicht kun je ook met je dak aan de slag. Op Subsidie groen dak aanvragen vind je daarvoor het aanvraagformulier.

Vanwege de verbouwing van het Stadhuis aan de Grote Markt werkt het gemeentebestuur sinds begin maart vanuit het tijdelijke Stadhuis aan de Radesingel. Eind mei gaf wethouder Glimina Chakor het startsein gaf voor het vergroenen van de voorkant van het gebouw en vorige maand is ook het binnenterrein onder handen genomen. Dat betekent dat tegels zijn gelicht en beplanting is aangebracht. Maar niet alleen is er geplant, ook is er een insectenhotel gekomen, een regenton geplaatst en een regenpijp afgekoppeld, een wadi aangelegd en dat alles met hergebruikte materialen, waaronder gele steentjes uit de binnenstad. Het waterinfiltratiesysteem zorgt ervoor dat het regenwater de bodem van water voorziet en niet meer in de riolering stroomt.

Daar is nu een heel aardig filmpje van gemaakt, dat via het linkje is te bekijken. ‘Die binnenplaats was helemaal van steen. Er groeide niks, het was er ongezellig, het werd er bloedheet in de zomer en bij hevige regen stroomde het water er moeizaam weg’, vertelt Henk Mulder, projectleider bij Donker Groen. ‘Daarom hebben we in opdracht van de gemeente deze binnentuin gerealiseerd en vergroend.’

Klimaatadaptatie
Al deze maatregelen noemen we klimaatadaptatie; dat betekent dat we ons aan de nieuwe omstandigheden van het klimaat aanpassen. Net als de wethouder kan ook jij een kleine groene bijdrage leveren om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Kijk voor meer groene ideeën waar je zélf mee aan de slag kunt op groningenklimaatbestendig.nl.

Nadat wethouder Glimina Chakor op donderdag 28 mei het startsein gaf voor het vergroenen van de voorkant van het tijdelijke Stadhuis aan de Radesingel is inmiddels ook het binnenterrein onder handen genomen. Dat betekent dat tegels zijn gelicht en beplanting is aangebracht. Maar niet alleen is er geplant, ook is er een insectenhotel gekomen, een regenton geplaatst en een regenpijp afgekoppeld, een wadi aangelegd en dat alles met hergebruikte materialen, waaronder gele steentjes uit de binnenstad. Het waterinfiltratiesysteem zorgt ervoor dat het regenwater de bodem van water voorziet en niet meer in de riolering stroomt. De foto’s geven vanuit verschillende standpunten een impressie van hoe het was (foto’s links- en rechtsboven) en hoe het is geworden.

Iedereen kan een kleine groene bijdrage leveren om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Kijk voor meer groene ideeën waar je zelf mee aan de slag kunt op groningenklimaatbestendig.nl. Op de website van Steenbreek vind je meer informatie over (de voordelen van) vergroening van je eigen omgeving.