In september 2019 startte Visio Haren de actie ‘Kom je buitenspelen’ om een speelplaats te creëren voor kinderen die blind, slechtziend of rolstoelgebonden zijn. Het speelterrein was verouderd en – erger – speeltoestellen waren afgekeurd en de ondergrond was niet meer veilig. Dankzij een succesvolle sponsoractie is het gelukt om voldoende geld binnen te halen om de speelplaats grondig aan te pakken. Paden zijn minder steil gemaakt en verbreed, hekken zijn verlengd zodat de leerlingen de schommels makkelijker kunnen vinden en er is een mooie skelterbaan gekomen.

Met hulp van de leerlingen zelf zijn er lindebomen en een haag geplant en is er een border beplant. Steenbreek Groningen heeft 10 lindebomen gedoneerd.


Slechts 1 procent van het grondoppervlak van bedrijventerreinen bestaat uit groen-blauwe structuren. Denk daarbij aan bomen, vaste planten, gras of sloten. Dat moet anders vinden de Natuur en Milieufederaties en Stichting Steenbreek: vervang stenen door groen.

In samenwerking met NL2025 en zijn aanjagers willen we dat meer bedrijventerreinen natuurinclusief en klimaatbestendig zijn. Meer natuur op bedrijventerreinen is bijvoorbeeld goed voor de biodiversiteit, waterafvoer en een aantrekkelijke werkomgeving.

Geef natuur de ruimte

Nederland telt ruim 3800 bedrijventerreinen met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 100.000 hectare. Dat is bijna de helft van de provincie Groningen. Daarvan is dus maar één procent groen-blauw, zo blijkt uit onderzoek dat Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies in 2020 uitvoerde. Voor ruim 10.000 hectare platte daken in Nederland geldt hetzelfde: nog lang niet alle potentieel wordt benut voor duurzame toepassingen.

Wanneer een vergroende werkomgeving uitnodigt tot ontmoeten en bewegen – denk aan pauzerecreatie – is dat bovendien goed voor de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Geef flora en fauna de ruimte om te bloeien. Daarnaast helpen bomen bijvoorbeeld ook tegen de hitte.

Hulpvraag

Vandaag de dag worden nieuwe terreinen nog steeds op de oude voet ontwikkeld en beheerd. Ook bestaande bedrijfspanden en bedrijventerreinen worden niet standaard onder de loep genomen ten aanzien van groenmaatregelen. Daardoor komen groene bedrijventerreinen en integraal ontworpen duurzame daken nog weinig voor en zien we helaas heel veel kortgemaaide bermen en stenen parkeervlaktes. Hier ligt een enorm potentieel om samen met jullie te verduurzamen.

Om te stimuleren dat terreinen en daken worden vergroend, werken NL2025, de Natuur- en Milieufederaties en Stichting Steenbreek samen. Ze sluiten met hun activiteiten aan bij de huidige programma’s die er al zijn rondom de vergroening van deze terreinen.

Als het gaat om bedrijventerreinen, zijn we op zoek naar inspirerende voorbeelden van groen-blauwe bedrijventerreinen. We willen daarmee laten zien wat de grote voordelen zijn. Zo kunnen we een landelijke beweging van de grond krijgen om het tij van de ontwikkeling van grijze terreinen te keren. Ken je innovatieve bedrijventerreinen die groen-blauw zijn ingericht of wil je hier zelf mee aan de slag? Laat het ons dan weten!

Als het gaat om de duurzame daken, werken de Natuur- en Milieufederaties (in samenwerking met het Nationaal Daken Plan) aan handreikingen voor bedrijven en bedrijventerreinen. Ook hier geldt: ken je mooie voorbeelden waarover we kunnen communiceren in de handreiking? Laat het ons weten. In 2022 realiseren we graag samen diverse nieuwe voorbeeldprojecten!

Lees hier het volledige nieuwsbericht van NL2025

De regentonactie 2021 zit erop. De aantallen met korting verkochte regentonnen druppelen binnen via de deelnemende bedrijven. Sinds de gemeente in 2016 begon met de regentonnenactie (met € 17,50 korting op de aanschaf van een regenton) is er sprake van een stevige groei van het aantal deelnemers. Het begon met iets meer dan 300 deelnemers in 2016 om vorig jaar voor het eerst boven de 1.000 te eindigen (1073 om precies te zijn). Zie onderstaande tabel. Zodra het eindresultaat 2021 er is, vullen we de tabel aan. Op vrijdag 15 april 2022 (Goede Vrijdag) gaat de kortingsactie weer van start.

Jaarlijks valt er gemiddeld 847 millimeter neerslag in Nederland, dat is 847 liter op één vierkante meter. De gemeente wil met deze actie het gebruik van regenwater aanmoedigen. We hebben de afgelopen jaren een aantal (extreem) droge jaren gehad. Daarom is het erg zinvol om het regenwater dát valt, zoveel mogelijk op te vangen en te gebruiken. Regenwater is bovendien schoon en uitermate geschikt om de planten in de tuin water te geven. Omdat regenwater kalkvrij is, is het ook geschikt voor het wassen van ramen.

Het idee om tegels te wippen en een versteende steeg groener maken kwam van de bewoners zelf. Ze maakten samen met de gemeente een ontwerp en gingen, geholpen door een hovenier, met z’n allen aan de slag. Wethouder Chakor hielp bij het planten een handje mee. Aan de hand van onderstaande foto’s is goed te zien hoe de kale steeg werd omgetoverd in een nu al fraaie groenere steeg. En dat de kinderen enthousiast meehielpen, is ook te zien.

2021 was een topjaar voor vergroening van de daken. Er kwamen bij de gemeente 390 aanvragen binnen, samen goed voor 11.000 m2 groen dak erbij. Zoveel aanvragen heeft de gemeente nog nooit gehad. Het subsidieplafond werd al in september bereikt. Steeds meer inwoners vinden groen en klimaat dus belangrijk en handelen daar ook naar. In onderstaande grafiek is mooi te zien hoe het aantal aanvragen jaar in jaar uit stijgt.

Nieuwe subsidieregeling?
Momenteel heeft aanvragen geen zin, maar de gemeente werkt aan een nieuwe subsidieregeling en verwacht die in het voorjaar van 2022 te kunnen presenteren.
Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling voor een groen dak.Kinderen planten 600 bomen bij het Kindcentrum in Ten Boer (foto IVN Natuureducatie)

Basisschoolleerlingen in Ten Boer hebben dinsdag samen met IVN Natuureducatie een Tiny Forest aangelegd bij het nieuwe Kindcentrum in het dorp.

Het Kindcentrum biedt onderdak aan basisscholen OBS De Huifkar en CBS De Fontein. Ook kinderopvang Kids2b heeft een plekje in het pand. Al deze leerlingen kunnen over enige tijd gebruik maken van het minibos. Het Tiny Forest heeft een grootte van ongeveer een tennisbaan. In totaal zijn er zeshonderd boompjes geplant, bestaande uit dertig verschillende soorten. ‘Waar bomen groeien, insecten zoeken en egels kunnen schuilen. Een plek waar kinderen leren over de natuur en les krijgen in het buitenlokaal’, laat IVN Natuureducatie weten.

De verwachting is dat er over tien jaar een volwassen bos zal staan. Het Tiny Forest in Ten Boer is het derde minibos in de gemeente Groningen. In december 2018 werd een Tiny Forest geplant in Gravenburg en onlangs werden bomen geplant bij CBS De Borg in Haren. Het vierde bos komt bij een nieuwe school in de wijk Meerstad. Dankzij een Europees project is het de bedoeling dat er tot 2024 nog eens vier Tiny Forests gerealiseerd kunnen worden bij scholen in de gemeente.

bron: oogtv.nl

de Buurtwildernis aan de Brinkhof in Haren (foto Henk Tammens)

Wethouder Inge Jongman heeft woensdagmiddag (24 november) met een aantal buurtkinderen een bijenhotel onthuld bij de speelplaats Brinkhof in Haren. Hiermee gaf zij tevens het startsein voor het in gebruik nemen van een Buurtwildernis. Een Buurtwildernis is een minibosje met dicht op elkaar geplante bomen en struiken, waardoor er binnen 10 jaar een soort mini-oerbos ontstaat. Door het gebruik van inheemse soorten draagt het bij aan de biodiversiteit.

Buurtwildernis
De afgelopen periode zijn er nieuwe speeltoestellen geplaatst achter de Brinkhof. Een aantal bewoners nam vervolgens het initiatief voor vergroening van de speelplaats. De gemeente heeft samen met de bewoners een ontwerp gemaakt voor meer groen door een Buurtwildernis aan te leggen met zoveel mogelijk eetbaar groen. Deze vorm past goed bij de wensen van de buurt. Het ontwerp is medegemaakt door kunstenaar Merijn Vrij in samenwerking met Froukje Walstra van Earthgarden.

Fantastisch
Wethouder Jongman: ‘Ik vind het fantastisch om te zien dat kinderen en buurtbewoners samen oog voor het groen hebben in hun wijk. Spelen, ontdekken, het ontstaan van biodiversiteit en de natuur ervaren, alles komt samen in de buurtwildernis. En dit dankzij de samenwerking met alle betrokkenen hier bij de Brinkhof, een mooi initiatief.’

Bomen en struiken
Naast het plaatsen van het bijenhotel, is er begonnen met de aanleg van de eerste bomen en struiken. Ook wordt er gewerkt aan een wilgentunnel en het planten van een kersenboom midden op het veld. Volgend voorjaar worden er kruiden rond het bosje en de kersenboom ingezaaid. Het onderhoud gebeurt deels door de gemeente en deels door bewoners, die hier een bijdrage aan willen leveren.

Wethouder Inge Jongman heeft donderdagmiddag een bijenhotel geplaatst bij station Europapark. Hiermee gaf zij het startsein voor het plaatsen van meer bijenhotels in de gemeente om de biodiversiteit te versterken. Dit is hard nodig omdat het aantal insecten de laatste jaren enorm is afgenomen.

Wilde bijen
De bijenhotels zijn bedoeld als nestgelegenheid voor solitaire wilde bijen. Een solitaire bij leeft alleen dus niet zoals de honingbij in een volk. Ze worden geplaatst nabij nieuwe of gerenoveerde plantvakken. De nieuwe beplanting is gericht op meer voedsel voor de bijen, zodat ze dichtbij nectar en stuifmeel kunnen verzamelen.

Ecologie
Wethouder Inge Jongman: ‘Wilde bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van ons voedsel maar ook voor de biodiversiteit. Met het plaatsen van het bijenhotel wordt de ecologie rondom het Europapark versterkt, een kleine handeling maar één met impact!’

Bijenhotel
De bijenhotels zijn gemaakt van natuurlijk materiaal en zijn vandalismebestendig. De komende tijd worden er meer bijenhotels geplaatst, zoals in het Blekerplantsoen, de Ooftstraat, de Radebinnensingel en bij de Smulcorner in Lewenborg. Ook wordt er nog een ander type bijenhotel van hout geplaatst in minder stedelijke locaties, zoals bij de IKEA, aan de Siersteenlaan, Pyrietstraat, Bakboordswal en de Jaltedaheerd.

Woensdag 10 november was het Boomfeestdag! Normaal gesproken is de Boomfeestdag in het voorjaar, maar vanwege corona is die dit jaar verplaatst naar 10 november. Leerlingen van bassischool De Meerpaal in Vinkhuizen hebben die dag vier walnootbomen geplant. De bomen staan op schooltuin Westpark aan Tarralaan 2 in Groningen. Om kinderen en de aarde een gezonde toekomst te geven, moeten er veel meer bomen geplant worden. Ze geven ons zuurstof, hout, vruchten, schaduw en halen CO2 uit de lucht. Ook voor dieren en insecten zijn bomen onmisbaar. En uit onderzoek is gebleken dat je gelukkiger en gezonder bent als je in de buurt van bomen woont. Goed werk dus van de leerlingen van De Meerpaal!

Het geveltuinseizoen 2021 zit erop. Samen met de bewoners hebben we dit jaar 835 geveltuinen aangelegd, fors meer dan de 620 uit 2020. Daarmee is 2021 het meest succesvolle geveltuinjaar ooit in onze gemeente Groningen. Die 835 geveltuinen zijn goed voor zo’n 1,5 km nieuwe geveltuinen. Zo wordt Groningen elke dag een klein beetje fleuriger, groener en biodiverser. Eind februari 2022 beginnen we weer en stomen we op naar 4.000 geveltuinen in totaal. Wilt u in 2022 ook een geveltuin? Meldt u dan nu alvast aan. Dat kan via: gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanvragen-of-boomtuin-adopteren.

Groningen, de Geveltuin Hoofdstad van Nederland!