De NRC en de Tilburg University zijn in samenwerking met het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Noordhollands Dagblad begonnen met het lezersproject De Wilde Tuin. Ze vragen lezers om ongeveer één vierkante meter tuin te laten verwilderen. Samen met ecologen kijken ze een jaar lang mee naar wat er dan gebeurt. Welke planten komen op? Welke beesten passeren er zoal? En verandert uw houding ten opzichte van de omgeving, de natuur? Bestaat onkruid nog wel als alle planten er mogen zijn?

Het gaat slechts om ongeveer een vierkante meter dus het hoeft sowieso niet het einde van een fraai egaal gazon te betekenen. Ook als u alleen maar een balkon heeft, kunt u meedoen. De grond mag namelijk ook in een pot zitten. Het gaat erom de controle uit handen te geven en de natuur haar gang te laten gaan, ook al mag u uw Wilde Tuin best een handje helpen met bijvoorbeeld een zaadje, een houtblok voor pissenbedden of een poeltje.

Als u deelneemt aan De Wilde Tuin, krijgt u maandelijks een nieuwsbrief waarin u gevraagd wordt planten en dieren te determineren. En waarin u wordt bijgepraat over de resultaten in andere Wilde Tuinen. Ook wordt u gevraagd drie of vier keer een enquête in te vullen, om te onderzoeken hoe het met de verwildering staat en wat het met u doet. Ook ontvangen de initiatiefnemers graag foto’s van het project. Een panel van zes wetenschappers staat klaar om resultaten te bespreken en te duiden.

U kunt zich hier aanmelden: https://survey.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_efi5wsqt329sFrU.

Het pleintje aan de Vaargeul in Lewenborg was een beetje kaal. Dat kon iedereen zien, maar een bewoner maakte er werk van. Hij wilde het groener, uitnodigender om er te gaan zitten en misschien even een praatje te maken met een buurtgenoot. Goed voor de sociale contacten en bovendien is meer groen goed voor de biodiversiteit (alle beetjes helpen!) en gaat het zomers hittestress tegen.

De bewoner zocht draagvlak bij de buren. En die waren het ermee eens. Daarna zocht hij contact op met Steenbreek Groningen en toen ging het snel. Via de groencoördinator van de gemeente Groningen gingen de tegels eruit en kwamen planten erin. Op de beide foto’s ziet u de kale oude en de groene nieuwe situatie.

Heeft u ook een groen idee voor uw straat, buurt of wijk? Klik dan hier en neem contact op met de gemeente Groningen.

van kaal…
naar groener

Het klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we te maken met hoge temperaturen en regenbuien nemen in aantal toe en worden intenser. Het verstenen van tuinen, een trend in de afgelopen jaren en toename van bebouwing veroorzaken wateroverlast, verhoging van de temperatuur en achteruitgang van de biodiversiteit.

Op woensdag 13 februari organiseert Operatie Steenbreek Groningen in samenwerking met Grunndak en De Korenbloem, tuinen met visie, een informatieavond over groene tuinen en daktuinen in SWS Meeroevers, Meerstad. De avond begint om 19.30 uur.

Deelname is gratis, opgave gewenst: info@dekorenbloemtuinen.nl

Bewoners van de Thomsonstraat hebben afgelopen zaterdag 7 oktober maar liefst 22 geveltuinen aangelegd. Zij deden dit in het kader van Operatie Steenbreek Groningen. Vierenveertig vierkante meter stoeptegels maakte plaats voor planten. Dat zet de teller van aangelegde geveltuinen in de gemeente Groningen nu op 125 voor dit jaar.

“Een nieuw record”, aldus Laurens Stiekema, coördinator groenparticipatie van de gemeente Groningen. “We ondersteunen inmiddels al zeven jaar buurtbewoners bij het aanleggen van een geveltuin. Inmiddels hebben we ongeveer een kilometer aan gevel vergroend.”

Versteende straat
De aanleg van de geveltuinen gebeurde op initiatief van bewoners Anja, Paula en Jacquelien, die tijdens een buurtbarbecue bespraken dat hun straat toch wel erg versteend was. Kort daarop lazen ze een berichtje in de wijkkrant Helperbel over Operatie Steenbreek en de mogelijkheid om geveltuinen aan te leggen. Na een rondgang door de straat bleek 75% van de bewoners de wens voor meer groen te steunen en werd het plan gesmeed.

Plantmoment
Zaterdagochtend 7 oktober was het tijd voor de gezamenlijke plantdag en konden de bewoners enkele basisplanten ophalen voor hun aangelegde tuintjes. Ondanks de regen gingen bijna alle planten en bollen de grond in.

Groen, gewoon doen

Wil jij ook een groenere straat? Ga eens langs de buren en inventariseer hun interesse voor een geveltuin. Neem contact op met Laurens Stiekema en wie weet breek jij binnenkort ook stenen in je straat om geveltuinen aan te leggen. Contact opnemen kan via: https://gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanvragen.

Van verstening naar vergroening

De gemeente ondersteunt sinds zeven jaar bij de aanleg van geveltuinen. Om verzakkingen in het trottoir te voorkomen en voor meer groen in de stad. Dat er ook plantgoed kan worden geleverd, komt doordat de gemeente nu ook actief is als lid van Operatie Steenbreek.

Dit is een landelijke campagne voor de vergroening van tuinen, om zo de oprukkende ‘verstening’ van tuinen tegen te gaan. Onder het motto tegels eruit, tuin erin’, vinden door heel Nederland acties plaats.

 

 

Op woensdag 3 mei om 17.30 uur is de eerste aflevering van GoudGroen te zien op OOGTV. Het vervol op de tv-serie Tegels eruit, Tuin erin!
In de eerste aflevering gaat Carla Veldhuis het dak op, zien we wildplukster Marin in actie in het Stadspark en start de tuinmake-over van Sanne in de Oosterpark. 

Na de uitzending wordt de aflevering via YouTube en deze site gepubliceerd en dezelfde avond ieder half uur herhaald op OOG.

 

 

een 10-delige tv-serie over stadjers die kiezen voor groene tuinen, energie besparen en bewust met voedsel omgaan

Op woensdag 3 mei om 17.30 uur start op OOG de tiendelige tv-serie GoudGroen. Over stadjers die goed bezig zijn met ‘groene thema’s rondom huis, tuin en keuken. GoudGroen is het vervolg op twee seizoenen Tegels eruit, tuin erin, de tv-serie die in 2015 en 2016 op OOGTV werd uitgezonden, waarin tegeltuinen een groene make-over kregen. Nieuw zijn de onderdelen over duurzaam voedsel en energiebesparing en -opwekking.

Groene tuinen
De tuinmake-overs gebeuren in het kader van Operatie Steenbreek Groningen. Bij die ‘operatie’ zijn diverse ambassadeurs actief, om mensen te informeren over de nadelige gevolgen van versteende tuinen. Met als doel: zoveel mogelijk groene tuinen. Maar waarom eigenlijk?

Carla Veldhuis, ambassadeur Operatie Steenbreek Groningen: “Ik denk dat een boel mensen niet weten wat die nadelige gevolgen van versteende tuinen zijn. Regenwater kan de grond niet kan intrekken – riolen kunnen overstromen tijdens hevige regenbuien -, de warme stenen kunnen de stad(ongezond) opwarmen en stadsnatuur kan niets in een tegeltuin. Vogels, egels, bijen en vlinders horen in de stad, maar kunnen geen voedsel, schuil- of nestgelegenheid vinden in een betegelde tuin. Met de tuinmake-overs laten weg laten zien hoe je vrij gemakkelijk en snel, een fijne, onderhoudsarme, niet kostbare tuin kunt aanleggen. Zo hopen we dat tuineigenaren gaan kiezen voor groene tuinen. En als je er samen met wat familie, vrienden of buren de schouders even onder zet, kun je veel werk verzetten. Kijk maar!”

Duurzaam omgaan met voedsel
Met zeventig buurtmoestuinen in Stad is Groningen een van de landelijke koplopers als het op buurmoestuinen aankomt. Een bezoek aan zo’n tuin staat daarom uiteraard op het programma. Daarnaast komen verschillende andere duurzame voedselprojecten bezocht in de tien afleveringen van GoudGroen. Stadslandbouwers, een wildplukster, een duurzame oesterzwammenkweker, een meeneemrestaurant waar wordt gekookt met voedsel dat anders verspild was en een schooltuinenproject.

Energie besparen en opwekken
Iedereen is zich ervan bewust dat we minder energie en liefst andere energie moeten gaan gebruiken. In GoudGroen vertellen tal van stadjers welke isolerende maatregelen zij aan hun huis hebben getroffen. Of wat zij nog van plan zijn!

GoudGroen kijken
De televisieserie is vanaf 3 mei te zien op woensdagmiddag 17.30 uur en wordt ‘s avonds elk half uur herhaald. Na de uitzending worden de afleveringen gedeeld via social media en operatiesteenbreek.nl/groningen Hier is ook meer informatie over het landelijk initiatief te vinden en is te zien welke activiteiten andere deelnemende gemeentes ondernemen.

Gemeente Groningen
Zowel Operatie Steenbreek Groningen, Eetbare Stad Groningen en Groningen woont SLIM zijn projecten van de gemeente Groningen. Vanuit deze drie projecten is de televisieserie GoudGroen tot stand gekomen.