Caspomor park geopend in Paddepoel

Op donderdag 17 februari openden wethouder Glimina Chakor, directeur Ton Timmermans van Lefier en een aantal bewoners het zogeheten ‘Caspomor park’, gelegen tussen de Castor-, Pollux- en Morgensterflat in de Groningse wijk Paddepoel. Op initiatief van bewoners is de tussenruimte tussen de drie flats nu omgetoverd tot een multifunctioneel park(je), compleet met jeu-de-boulesbaan, een zogeheten wadi en een hemelwaterriool richting de vijvers.

Wadi
Een wadi is een bufferings- en infiltratievoorziening waarmee regenwater op een klimaatadaptieve manier kan worden afgevoerd. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een – vaak droog – rivierdal en is ook een (later bedacht) acroniem: Water Afvoer Drainage Infiltratie. Bij toepassing van een wadi in stedelijke gebieden wordt de waterafvoer van straten, andere verhardingen en daken afgekoppeld van de riolering en geleid naar een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als infiltreren.

Bewonersinitiatief
De realisatie van het Caspomor park komt voort uit een initiatief dat is gestart in 2018 en kon gecombineerd worden met het aanleggen van een riool. Het ontwerp van het park is open, met niet alleen aandacht voor ecologie maar ook met mogelijkheden om elkaar te kunnen ontmoeten. De gemeente en Lefier tekenden ter plekke een overeenkomst over het beheer van het groen, waarbij de bewoners zelf in de toekomst ook zeggenschap en verantwoordelijkheid zullen houden. ‘We kunnen het niet alleen’, benadrukte wethouder Glimina Chakor. ‘Om Groningen aan te passen aan het veranderende klimaat hebben we naast onze eigen initiatieven vooral ook onze inwoners nodig. En dit project is daar een mooi voorbeeld van, het laat zien hoe je als bewoners kunt bijdragen aan het vergroenen van je eigen omgeving.’

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *