Op donderdag 17 februari openden wethouder Glimina Chakor, directeur Ton Timmermans van Lefier en een aantal bewoners het zogeheten ‘Caspomor park’, gelegen tussen de Castor-, Pollux- en Morgensterflat in de Groningse wijk Paddepoel. Op initiatief van bewoners is de tussenruimte tussen de drie flats nu omgetoverd tot een multifunctioneel park(je), compleet met jeu-de-boulesbaan, een zogeheten wadi en een hemelwaterriool richting de vijvers.

Wadi
Een wadi is een bufferings- en infiltratievoorziening waarmee regenwater op een klimaatadaptieve manier kan worden afgevoerd. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een – vaak droog – rivierdal en is ook een (later bedacht) acroniem: Water Afvoer Drainage Infiltratie. Bij toepassing van een wadi in stedelijke gebieden wordt de waterafvoer van straten, andere verhardingen en daken afgekoppeld van de riolering en geleid naar een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als infiltreren.

Bewonersinitiatief
De realisatie van het Caspomor park komt voort uit een initiatief dat is gestart in 2018 en kon gecombineerd worden met het aanleggen van een riool. Het ontwerp van het park is open, met niet alleen aandacht voor ecologie maar ook met mogelijkheden om elkaar te kunnen ontmoeten. De gemeente en Lefier tekenden ter plekke een overeenkomst over het beheer van het groen, waarbij de bewoners zelf in de toekomst ook zeggenschap en verantwoordelijkheid zullen houden. ‘We kunnen het niet alleen’, benadrukte wethouder Glimina Chakor. ‘Om Groningen aan te passen aan het veranderende klimaat hebben we naast onze eigen initiatieven vooral ook onze inwoners nodig. En dit project is daar een mooi voorbeeld van, het laat zien hoe je als bewoners kunt bijdragen aan het vergroenen van je eigen omgeving.’

De NRC en de Tilburg University zijn in samenwerking met het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Noordhollands Dagblad begonnen met het lezersproject De Wilde Tuin. Ze vragen lezers om ongeveer één vierkante meter tuin te laten verwilderen. Samen met ecologen kijken ze een jaar lang mee naar wat er dan gebeurt. Welke planten komen op? Welke beesten passeren er zoal? En verandert uw houding ten opzichte van de omgeving, de natuur? Bestaat onkruid nog wel als alle planten er mogen zijn?

Het gaat slechts om ongeveer een vierkante meter dus het hoeft sowieso niet het einde van een fraai egaal gazon te betekenen. Ook als u alleen maar een balkon heeft, kunt u meedoen. De grond mag namelijk ook in een pot zitten. Het gaat erom de controle uit handen te geven en de natuur haar gang te laten gaan, ook al mag u uw Wilde Tuin best een handje helpen met bijvoorbeeld een zaadje, een houtblok voor pissenbedden of een poeltje.

Als u deelneemt aan De Wilde Tuin, krijgt u maandelijks een nieuwsbrief waarin u gevraagd wordt planten en dieren te determineren. En waarin u wordt bijgepraat over de resultaten in andere Wilde Tuinen. Ook wordt u gevraagd drie of vier keer een enquête in te vullen, om te onderzoeken hoe het met de verwildering staat en wat het met u doet. Ook ontvangen de initiatiefnemers graag foto’s van het project. Een panel van zes wetenschappers staat klaar om resultaten te bespreken en te duiden.

U kunt zich hier aanmelden: https://survey.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_efi5wsqt329sFrU.

Omwonenden van de R. Schumanstraat in Hoornsemeer keken jarenlang uit op een versteend en ‘deprimerend’ pleintje. Daarom staken buren samen de handen uit de mouwen om het pleintje een make-over te geven. ‘Als ik de deur uitstapte dan zag ik een donker, deprimerend plein. Daar wilde ik verandering in brengen’, vertelt bewoonster Neira.

Zin in een nieuw projectje
In de eerste lockdown, ondertussen alweer bijna twee jaar geleden, begon Neira met het vergroenen van haar eigen tuin. ‘Ik wilde minder tegels en meer ruimte voor insecten en vogels. Vandaar dat ik toen ben begonnen met het planten van struiken en boompjes.’ Na uren tuinieren was de tuin van Neira groener dan ooit en had ze de smaak te pakken. ‘Ik had zin in een nieuw projectje’, vertelt ze met een grijns op haar gezicht. Toen kwam het idee om ook het pleintje in de straat te vergroenen.

Foto’s
‘Ik maakte wat foto’s van het plein en heb die op mijn computer bewerkt’, legt Neira uit. Van bomen, tot een insectenhotel en plantenbakken: alles kwam in haar bewerkte foto’s naar voren. ‘Met die foto’s ben ik naar de buren gegaan en ook zij waren enthousiast om het plein een upgrade te geven.’ Naast de buren schakelde Neira ook de gemeente Groningen in. ‘Ik zag dat de gemeente meedeed aan ‘tegelwippen’, waarbij tegels worden vervangen door groen. Dat leek mij wel wat!’

Buurtbewoners
Verschillende schetsen en ideeën voor het plein werden door zowel buurtbewoners als de gemeente aangedragen. Het plan was na een paar keer overleggen duidelijk. ‘We konden over tot actie! Een paar weken terug hebben we met alle buren die wilden helpen de tegels eruit gehaald. We hebben ruimte gemaakt voor de aannemer die nieuwe struiken, bloemen en bomen plant. Hierdoor wordt het een plein voor een door ons allemaal. We kunnen niet wachten tot het klaar is’, vertelt Neira enthousiast.

Tegelwippen
Wil jij je plein of buurt ook vergroenen? Kijk dan voor de mogelijkheden op de website van Groningen Klimaatbestendig. Door zoveel mogelijk stenen te vervangen voor groene (gevel)tuinen gaan we hittestress en wateroverlast tegen. Ook bevordert het de biodiversiteit.