De gemeente Groningen presenteerde onlangs een ambitieus beleidskader Natuurinclusief bouwen. Door natuurinclusief bouwen te stimuleren wil de gemeente op de volgende drie onderdelen verschil maken:

  • Het gaat ten eerste om maatregelen in de gevel, zoals nestkasten voor verschillende soorten vogels en vleermuizen.
  • Het tweede aspect gaat over het vergroenen van de gevel en het dak.
  • Tot slot is het ook van belang om de directe omgeving van een gebouw natuurinclusief te maken door meer groen te gebruiken en verharding terug te dringen.

Als een van de eerste gemeenten wil Groningen biodiversiteit versterkende maatregelen planologisch borgen, zonder tot in detail vast te leggen hoe dat moet, maar met ruimte voor maatwerk en eigen maatregelen voor initiatiefnemers. In het beleidskader wordt een heel palet aan mogelijke maatregelen geboden die zijn toe te passen. Dat de gemeente hier serieus werk van wil maken, moge alleen al blijken uit de omvang van het beleidskader: 84 pagina’s die ook nog eens fraai zijn vormgegeven.

In september 2019 startte Visio Haren de actie ‘Kom je buitenspelen’ om een speelplaats te creëren voor kinderen die blind, slechtziend of rolstoelgebonden zijn. Het speelterrein was verouderd en – erger – speeltoestellen waren afgekeurd en de ondergrond was niet meer veilig. Dankzij een succesvolle sponsoractie is het gelukt om voldoende geld binnen te halen om de speelplaats grondig aan te pakken. Paden zijn minder steil gemaakt en verbreed, hekken zijn verlengd zodat de leerlingen de schommels makkelijker kunnen vinden en er is een mooie skelterbaan gekomen.

Met hulp van de leerlingen zelf zijn er lindebomen en een haag geplant en is er een border beplant. Steenbreek Groningen heeft 10 lindebomen gedoneerd.


Slechts 1 procent van het grondoppervlak van bedrijventerreinen bestaat uit groen-blauwe structuren. Denk daarbij aan bomen, vaste planten, gras of sloten. Dat moet anders vinden de Natuur en Milieufederaties en Stichting Steenbreek: vervang stenen door groen.

In samenwerking met NL2025 en zijn aanjagers willen we dat meer bedrijventerreinen natuurinclusief en klimaatbestendig zijn. Meer natuur op bedrijventerreinen is bijvoorbeeld goed voor de biodiversiteit, waterafvoer en een aantrekkelijke werkomgeving.

Geef natuur de ruimte

Nederland telt ruim 3800 bedrijventerreinen met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 100.000 hectare. Dat is bijna de helft van de provincie Groningen. Daarvan is dus maar één procent groen-blauw, zo blijkt uit onderzoek dat Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies in 2020 uitvoerde. Voor ruim 10.000 hectare platte daken in Nederland geldt hetzelfde: nog lang niet alle potentieel wordt benut voor duurzame toepassingen.

Wanneer een vergroende werkomgeving uitnodigt tot ontmoeten en bewegen – denk aan pauzerecreatie – is dat bovendien goed voor de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Geef flora en fauna de ruimte om te bloeien. Daarnaast helpen bomen bijvoorbeeld ook tegen de hitte.

Hulpvraag

Vandaag de dag worden nieuwe terreinen nog steeds op de oude voet ontwikkeld en beheerd. Ook bestaande bedrijfspanden en bedrijventerreinen worden niet standaard onder de loep genomen ten aanzien van groenmaatregelen. Daardoor komen groene bedrijventerreinen en integraal ontworpen duurzame daken nog weinig voor en zien we helaas heel veel kortgemaaide bermen en stenen parkeervlaktes. Hier ligt een enorm potentieel om samen met jullie te verduurzamen.

Om te stimuleren dat terreinen en daken worden vergroend, werken NL2025, de Natuur- en Milieufederaties en Stichting Steenbreek samen. Ze sluiten met hun activiteiten aan bij de huidige programma’s die er al zijn rondom de vergroening van deze terreinen.

Als het gaat om bedrijventerreinen, zijn we op zoek naar inspirerende voorbeelden van groen-blauwe bedrijventerreinen. We willen daarmee laten zien wat de grote voordelen zijn. Zo kunnen we een landelijke beweging van de grond krijgen om het tij van de ontwikkeling van grijze terreinen te keren. Ken je innovatieve bedrijventerreinen die groen-blauw zijn ingericht of wil je hier zelf mee aan de slag? Laat het ons dan weten!

Als het gaat om de duurzame daken, werken de Natuur- en Milieufederaties (in samenwerking met het Nationaal Daken Plan) aan handreikingen voor bedrijven en bedrijventerreinen. Ook hier geldt: ken je mooie voorbeelden waarover we kunnen communiceren in de handreiking? Laat het ons weten. In 2022 realiseren we graag samen diverse nieuwe voorbeeldprojecten!

Lees hier het volledige nieuwsbericht van NL2025