De sûkerbôle vs. de eierbal, Cambuur vs. FC Groningen en Frysk vs. Grunnings: rivaliteit alom. Dit jaar kwam daar nog een strijd bij, het NK Tegelwippen. Tijdens het NK Tegelwippen strijden gemeenten tegen elkaar om zoveel mogelijk stenen te vervangen door groen. Groningen neemt het hierbij dus op tegen Leeuwarden.

Door het hele land vinden van 30 maart tot en met 30 september derby’s plaats van gemeenten die tegen elkaar tegelwippen. Daarnaast dingen alle gemeenten mee naar de prestigieuze Gouden Tegel. Dat is de hoofdprijs voor de gemeente die de meeste tegels wipt. Voor de eindscore wordt het aantal tegels gedeeld door het aantal inwoners van de gemeente, zodat kleine gemeenten net zo veel kans maken als grote. Op 12 augustus is de tussenstand als volgt: Groningen doet het goed en staat als 16e net boven Leeuwarden (21e). Het kan nog alle kanten op!

Fryslân vs. Grunn
Maar, welke gemeente kan er eigenlijk beter tegelwippen? Groningen of Leeuwarden? Dat hebben we getest. Bekijk het filmpje hieronder voor de uitslag.

https://m.facebook.com/watch/?v=6076115685794972&_rdr

Hittestress
Het NK tegelwippen sluit goed aan bij de klimaatadaptatiedoelstellingen van de gemeente. Hierbij wil de gemeente samen met inwoners aan de slag om zoveel mogelijk stenen te vervangen door groene (gevel)tuinen. Met als reden dat het weer steeds extremer wordt. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend.

Regenwater
Al die stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door wanneer het regent. Het regenwater kan dan het riool overbelasten of je kelder inlopen. Meer groen gaat dit tegen. Met meer groen bevorderen we ook de biodiversiteit in onze leefomgeving. Daarnaast wijst onderzoek uit dat een groenere leefomgeving een positief effect heeft op onze mentale gezondheid. En zeg nou zelf: het ziet er ook veel mooier uit toch!

Meedoen
Heb je tegels gewipt en vervangen door groen? Geef het aantal tegels dan op via de website van het NK Tegelwippen. Dit wordt dan bij de Tegelteller van de gemeente Groningen opgeteld. Kijk voor meer informatie op de website Groningen Klimaatbestendig.

Op initiatief van het Wijkoverleg Vinkhuizen heeft de gemeente een stukje ongebruikt trottoir, een overhoekje van steen, bij het winkelcentrum Vinkhuizen vergroend. Hiermee wordt zowel fout parkeren voorkomen als het parkeerterrein opgefleurd. Er is voor 60 m2 aan vaste planten bijgekomen.

Zo zag het eruit vóór de vergroening:

En zo na de vergroening (foto Laurens Stiekema):

Het pleintje van SKSG Poolster in de Grunobuurt lag er maar versteend bij, vond buurtbewoner Luuk de Vries. Dat moest anders kunnen en hij nam contact op met SKSG (de eigenaar), de Wijkraad Grunobuurt en ook met Steenbreek Groningen. Zijn plan om het pleintje van 100 m2 te vergroenen viel in goede aarde en Luuk maakte zelf een goed doordacht ontwerp hoe het anders zou kunnen. Hieronder ziet u hoe het was en het prachtige resultaat, na een groeizame zomer.

Zo zag het pleintje eruit vóór de groene make-over:

En zo na de groene make-over (foto’s Laurens Stiekema):

Door een toezegging van de wethouder is het (tijdelijk) weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor een groen dak.
De subsidie kan je aanvragen via deze link: gemeente.groningen.nl/subsidie-groen-dak-aanvragen.

Investeren in een groen dak is om een heleboel redenen een verstandige beslissing. Een groen dak:

  • gaat minstens twee keer zo lang mee als een gewoon dak, omdat het zonlicht het dak niet aantast;
  • houdt zomers de warmte buiten;
  • slaat regenwater op en zorgt er zo voor dat het riool minder belast wordt tijdens regenbuien;
  • gaat goed samen met zonnepanelen en verhoogt het rendement van die panelen;
  • is goed voor de biodiversiteit;
  • bindt fijnstof.

Je kunt niet alleen het dak van je huis vergroenen, maar ook bijvoorbeeld het dak van je (fietsen)schuur. Hoeveel subsidie u krijgt, hangt af van de grootte van uw dak:
30 euro per m2 voor oppervlakten tussen 6 tot 100 m2
20 euro per m2 voor oppervlakten vanaf 100 tot 250 m2
10 euro per m2 voor oppervlakten vanaf 250 tot 1000 m2

Zie hier voor meer informatie.