Op de foto is te zien hoe het nieuwe huis van Stefan en Mirjam uit Haren is opgeleverd met een prachtig groen dak en hoe goed dat samengaat met zonnepanelen. Bij nieuwbouw is verduurzaming natuurlijk wat makkelijker, maar ook bij bestaande huizen is veel mogelijk. Investeren in een groen dak is om een heleboel redenen een verstandige beslissing. Een groen dak:

  • gaat minstens twee keer zo lang mee als een gewoon dak, omdat het zonlicht het dak niet aantast;
  • houdt zomers de warmte buiten;
  • slaat regenwater op en zorgt er zo voor dat het riool minder belast wordt tijdens regenbuien;
  • gaat goed samen met zonnepanelen en verhoogt het rendement van die panelen;
  • is goed voor de biodiversiteit;
  • bindt fijnstof.

Je kunt niet alleen het dak van je huis vergroenen, maar ook bijvoorbeeld het dak van je (fietsen)schuur. Vanaf 6 m2 tot 100 m2 geeft de gemeente Groningen een subsidie van 30 euro per m2. Boven de 100 m2 neemt het subsidiebedrag per m2 af, de regeling geldt tot maximaal 1000 m2. Zie hier voor meer informatie.

G

Veel ligt stil en ook Steenbreek kan vanwege het begrijpelijke en dwingende advies om zo veel mogelijk binnen te blijven en afstand te houden weinig straat-, wijk- en buurtinitiatieven organiseren. Ook informatieavonden, de Lentemarkt van Groei & Bloei en de bloemetjesmarkt met de start van de regenton-actie gaan niet door.

Gelukkig kan iedereen zonder al te ingrijpende maatregelen en zonder bezoek aan overvolle tuincentra en bouwmarkten zijn tuin toch een beetje vergroenen. Stenen uit je tuin halen is niet moeilijk en je kunt gewoon aan de slag met het kweken van stekjes en het scheuren van planten. Over een paar maanden kan je je zelfgekweekte stekjes dan in je eigen tuin planten. Leuk om te doen in deze bijzondere tijden.

Ook kun je alvast nadenken over nieuwe initiatieven in je buurt. Die kunnen we dan over een paar maanden wellicht samen uitvoeren.

Meer info vind je op: https://gemeente.groningen.nl/tegel-eruit-plant-erin


In het kader van de zeer informatieve serie van het Dagblad van het Noorden (DvhN) over duurzaamheid stond dinsdag 10 maart het artikel ‘Ook groene vingers kun je kweken’ in de krant. Daarin aandacht voor het belang van groen in de stad, voor Operatie Steenbreek, voor een ‘welig tierende, groene tuin’, met tips en prachtige foto’s van bloemen waar bijen van houden. Merlijn Albering van De Stadsakker en Jasper Tiemens van de Natuur en Milieufederatie Groningen vertellen enthousiast over wat er allemaal mogelijk is en de voldoening die het geeft. ‘Jongeren weten heel goed hoe belangrijk groen in de tuin is, maar vaak niet hoe ze zelf zo’n groene tuin creëren en onderhouden. Geeft niks: als je gewoon ergens begint, krijg je de smaak vanzelf te pakken’, begint het artikel. Lees hier het hele artikel.

Veel mensen vinden het leuk en gezellig wanneer er vogels in hun tuin te zien zijn. Het is opvallend dat lang niet alle tuinen fijne plekken zijn voor vogels om daar te zijn. Een versteende tuin is daar een goed voorbeeld van. Met enkel een vetbol ophangen of vogels bijvoeren in een versteende tuin trek je geen vogels die in je tuin verblijven.
 

Hoe kun je ervoor zorgen dat je een tuin zo inricht dat vogels er graag vertoeven? ‘Veel mensen voeren in de winter vogels, omdat ze het gezellig vinden wanneer er leven in hun tuin is. Belangrijke voorwaarden voor vogels om in een tuin te zijn is dat er voldoende voedsel is, dat het er veilig is en dat de vogels zich kunnen voortplanten’, vertelt Marjanne Klok van Vogelbescherming. Hoe kun je daarvoor zorgen? Door stenen te vervangen door planten. Marjanne: ‘planten die geschikt zijn, zijn besdragende planten, planten die insecten aantrekken en die bescherming bieden. Kies een variatie aan soorten zodat er jaarrond voedsel en schuilgelegenheid is.’

Veiligheid
Veiligheid creëer je door bijvoorbeeld een stekelige struik in de tuin te plaatsen. ‘Wanneer een sperwer of andere roofvogel overvliegt, kan de tuinvogel daar bescherming zoeken. Wanneer je bijvoert, is het belangrijk dat je dit niet op een open plek – zoals in het midden van een grasveld – aanbiedt, maar bijvoorbeeld dichtbij een struik waar de vogel het voedsel veilig kan opeten of letterlijk de kat uit de boom kan kijken.

Voortplanting
Veel vogels gebruiken graag een nestkast. Om in te broeden, maar ook om in te slapen. Denk bijvoorbeeld aan de kool- en de pimpelmees. Andere vogels maken zelf een nestje in de struiken, zoals de merel. Een nestkast in een groene, vogelvriendelijke tuin helpt vogels om hun jongen groot te brengen.  

Voedertip
Wanneer je wilt bijvoeren, biedt dan geen vetbollen in van die groene netjes aan. In dit plastic materiaal kunnen vogels verstrikt raken. Bovendien genereert het zwerfafval.  

Geïnspireerd
Ben je geïnspireerd geraakt en wil je meer vogels in de tuin? Doe de gratis postcodecheck en krijg makkelijke en praktische tips voor vogels in jouw buurt.

Voor de bewoners van het Beno Marinus Schoutenplein kan de lente niet vroeg genoeg beginnen. Zaterdag 29 februari hebben ze samen onder het genot van een hapje en een drankje bloembollen geplant en planten in bakken gezet om zo de officiële opening van hun vergroende plein te vieren. De initiatiefnemers Hilde, Hebe en Nynke schakelden Steenbreek Groningen in waarna samen met Lefier een groen plan is bedacht. Technisch onderzoek wees eind 2019 uit dat het draagvlak van de onderliggende parkeergarage voldoende is. De hoveniers van Donker Groen hebben vervolgens in een paar dagen tijd het plan uitgevoerd. Het plein is van een versteende grijze vlakte:

Beno Marinus Schoutenplein vóór de make-over

omgetoverd in een plek waar het goed toeven is:

Beno Marinus Schoutenplein ná de make-over

Niet alleen oogt het veel warmer, het helpt ook nog eens tegen te veel hitte op hete dagen en bevordert de waterafvoer op natte dagen. Het zal de onderlinge sociale contacten ongetwijfeld bevorderen. Tijdens de opening zijn de bewoners ook gestart met een tuinapp-groep om te overleggen over zaken als onderhoud en water (uit de eigen regenton) geven.

Wilt u uw omgeving ook groener maken? Neem contact met ons op via: https://gemeente.groningen.nl/tegel-eruit-plant-erin

Wegens de corona-crisis gaat de informatieavond niet door.

Het klimaat verandert. Regenbuien nemen toe in aantal en worden intenser. De temperatuur stijgt. Met groene tuinen en daktuinen kunnen we ons voorbereiden op klimaatverandering. Het verstenen van tuinen, trend in de afgelopen jaren, en toename van bebouwing veroorzaken wateroverlast, verhoging van de temperatuur en achteruitgang van de biodiversiteit. Groene tuinen en daktuinen zijn een eenvoudige oplossing om deze nadelige gevolgen tegen te gaan. Ook de leefomgeving van je wijk kun je verbeteren door het aanleggen van groen.

Tijdens deze avond informeren we je over het inrichten van groene tuinen, groene daken en de groenparticipatieprojecten van de gemeente Groningen. Wat is het belang van een groene tuin en wat zijn de voordelen van een groen dak? Hoe zorg je ervoor dat vogels, bijen en vlinders je straat weten te vinden? Hoe helpt de gemeente bij het vergroenen van de leefomgeving? Welke mogelijkheden zijn er voor jou?


Sprekers tijdens deze avond zijn:
Petra Mooi van de gemeente Groningen. Zij vertelt hoe de gemeente je kan helpen bij het vergroenen van jouw leefomgeving, over de groenparticipatie-projecten en de subsidiemogelijkheden in de gemeente.
Liekel Boer, eigenaar van GrunnDak. Liekel is sinds vier jaar actief bezig met advies, aanleg en onderhoud van daktuinen.
Wout Veldstra, voorzitter en oprichter Stichting Steenbreek. De stichting viert dit jaar haar eerste lustrum. Het doel van de stichting is het vergroenen van de leefomgeving.
Rixt van Gosliga eigenaar van tuinadviesbureau De Korenbloem, tuinen met visie. Voor Rixt is het onder de aandacht brengen van de meerwaarde van groen, de rode draad binnen haar bedrijf.

Wanneer? Woensdag 18 maart van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie? Raadhuisplein 10 in Haren
Aanmelden kan bij Rixt van Gosliga: info@dekorenbloemtuinen.nl.