119.000 tegels in Nijmegen maakten plaats voor groen

Operatie Steenbreek Nijmegen behaalde  ook het tweede campagnejaar haar doelstelling: er zijn 119.000 tegels verwijderd uit de openbare ruimte, schoolpleinen en particuliere tuinen. Onder het motto ‘Stenen eruit, Groen erin!’, werkt De…

Ede snel aan de slag met herstellen biodiversiteit

De gemeente Ede neemt een aantal extra maatregelen om op korte termijn het herstel van biodiversiteit te bevorderen. Dat heeft het college van B en W besloten. De maatregelen, onder meer het inrichten van een mierenreservaat op de Bennekomse…

Nieuwe boek over biodiversiteit voor hoveniersbedrijven, adviesbureaus en milieuorganisaties

Auteur en lector Arie Koster heeft dit najaar een nieuwe versie van Plantenvademecum voor wilde bijen, vlinders & biodiversiteit in tuinen gepubliceerd. Het boek geeft informatie over hoe de biodiversiteit versterkt kan worden door beplanting…

VERSLAGEN WORKSHOPS NATIONALE GROENDAG GEPUBLICEERD

De verslagen van de workshops van de Nationale Groendag van 14 november jl. zijn klaar. Hieruit blijkt een grote rijkdom aan kennis en veel ambitie om Nederland verder te vergroenen. Zie hieronder de workshop verslagen en hier het verslag…

Ballast Nedam Development en Vogelbescherming Nederland maken samen met bewoners Berckelbosch vogelvriendelijk

Ballast Nedam Development en Vogelbescherming Nederland slaan de handen ineen. Samen gaan  ze aan de slag om vogels en natuur een plek in de stad te geven. Door gezamenlijk in de nieuwbouwwijk Berkelbosch in Eindhoven een vogelvriendelijke…

Tuinen zijn belangrijk voor bodemdieren in dorp en stad

Ondanks het natte najaar gaan de regenwormen net niet aan kop in de Bodemdieren Top 3 van Nederlandse Tuinen. De pissebedden hebben het namelijk weer voor elkaar: zij zijn in de meeste tuinen (maar liefst 91%) gescoord. Bijna 1000 waarnemers…

Kleine bossen leveren meer ecosysteemdiensten

Wereldwijd raken bossen steeds meer versnipperd door bijvoorbeeld infrastructuur en bebouwing. Onderzoek toonde aan dat die fragmentatie slecht is voor de biodiversiteit. Volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in British Ecological Society,…

Ideale toekomstbestendige beplanting is biodivers

Bij klimaatverandering leggen we er meestal de nadruk op dat het gemiddeld warmer zal worden, omdat er meer CO2 in de lucht zit. Dat klopt, maar in de afgelopen jaren hebben we zelf al ondervonden dat er voor het weer in Nederland ook andere…

Natuurorganisaties en riviersectoren lanceren toekomstplan ‘Ruimte voor Levende Rivieren’

Minister Cora van Nieuwenhuizen kreeg uit handen van Marieke Harteveld, directeur natuurbescherming van het Wereld Natuur Fonds, afgelopen donderdag de maquette ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ aangeboden. Deze maquette maakt het visueel…

‘Problemen van wateroverlast en droogte zijn deels via de bodem op te lossen’

Biodiversiteit is een zeer actueel thema. Met name berichten dat insectensoorten uitsterven ‘scoren’ goed in de media. Over bodembiodiversiteit hoor je veel minder. Maar als het in de grond niet goed gaat, gaat het boven de grond ook niet…