Op een zomerse zaterdag in september organiseerde Maaike uit Woltersum bij het veldje achter de molen een geslaagde actie om tuinen te vergroenen. Goed voor de tuinen, de biodiversiteit en de afvoer van regenwater. De plaatselijke tuinman leverde de planten en een bouwbedrijf zorgde voor de afvoer van de stenen. Voor de dorpsbewoners die hun stenen kwamen inleveren, stonden niet alleen planten klaar, maar ook een kopje koffie met wat lekkers. De actie was mede mogelijk gemaakt door Operatie Steenbreek.

Wilt u ook een actie organiseren met uw wijk, buurt of straat?
Ga dan naar: gemeente.groningen.nl/tegel-eruit-plant-erin

Doe je ook mee? Een groene bloeiende tuin met weinig stenen en vooral veel groen!
Het klimaat verandert. Regenbuien nemen toe in aantal en worden intenser. De temperatuur stijgt. Groene tuinen en daktuinen zijn een eenvoudig oplossing om ons voor te bereiden op klimaatverandering. Het verstenen van tuinen, trend in de afgelopen jaren, en toename van bebouwing veroorzaken wateroverlast, verhoging van de temperatuur en achteruitgang van de biodiversiteit. Groene tuinen en daktuinen zijn een eenvoudig oplossing om deze nadelige gevolgen tegen te gaan. Ook de leefomgeving van je wijk kun je verbeteren door het aanleggen van groen.

Tijdens deze avond informeren we je over het inrichten van groene tuinen, groene daken en de groenparticipatieprojecten van de gemeente Groningen. Wat is het belang van een groene tuin? Wat zijn de voordelen van een groendak? En hoe zorg je ervoor dat vogels, bijen en vlinders je straat weten te vinden? Hoe helpt de gemeente bij het vergroenen van de leefomgeving. Welke mogelijkheden zijn er voor jou?

Sprekers tijdens deze avond zijn:

Marc Remijn/Petra Mooi van de gemeente Groningen. Zij vertellen hoe de gemeente je kan helpen bij het vergroenen van jouw leefomgeving, over de groenparticipatie-projecten en de subsidiemogelijkheden in de gemeente.

Liekel Boer, eigenaar van Grunndak. Liekel is sinds vier jaar actief bezig met advies, aanleg en onderhoud van daktuinen.

Rixt van Gosliga eigenaar van tuinadviesbureau De Korenbloem, tuinen met visie. Voor Rixt is het onder de aandacht brengen van de meerwaarde van groen, de rode draad binnen haar bedrijf.

Wanneer? Woensdag 2 oktober van 19.30 tot 21.30
Locatie? ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, Vinkhuizen

Aanmelden kan bij Rixt van Goslinga: info@dekorenbloemtuinen.nl.

Kijk voor een vervolgcursus op de informatieavond die op 10 oktober start op dekorenbloemtuinen.nl.Op 20 oktober organiseert de Natuur en Milieufederatie Groningen samen met de gemeente Groningen in De Biotoop in Haren het Appelfeest. Operatie Steenbreek staat er ook, met de actie: Plant voor een Tegel. Deze keer de Appelbes ( Aronia). De Appelbes is een plant met in het najaar eetbare bessen, rijk aan vitamine C, waar merels en lijsters dol op zijn. Het is een drachtplant, die met witte bloemen bloeit in het voorjaar en veel nectar levert. Honingbijen en vlinders weten ze goed te vinden.
Zolang de voorraad strekt kun je 20 oktober in De Biotoop vanaf 11.00 een tegel inruilen voor deze fraaie plant, per persoon één tegel.

Kijk voor meer informatie over het Appelfeest hier.


Winkeliers aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat hebben met hulp van de gemeente op verschillende plekken gevelbeplanting gekregen. De ondernemers wilden graag meer groen in de straat. Voor bomen is geen plek, daarom is voor deze oplossing gekozen. Vrijdagochtend was de officiële opening door wethouder Roeland van der Schaaf.

“Zo, dat is een behoorlijk grote plant,” zegt Van der Schaaf terwijl hij wijst op een drie meter hoge blauweregen die tegen de gevel van lunchroom Lust klaarstaat om geplant te worden. Het is aan de wethouder om samen met de mannen van Donker Groen de plant in een gat voor de gevel van de eetgelegenheid te plaatsen. Een aantal ondernemers uit de straat kijkt hem daarbij nauwlettend op de vingers.

2000 tuintjes
Sinds 2009 kun je via de gemeente geveltuintjes aanvragen. “In de beginjaren ging dat om tientallen per jaar. Vorig jaar is dat opgelopen tot 600. En nu zitten we voor 2019 al op 400. In totaal hebben we zeker zo’n 2000 tuintjes aangelegd,” denkt Laurens Stiekema, die zich namens de gemeente bezighoudt met de geveltuinen. Normaal leggen we geveltuintjes aan bij particulieren, anderhalve tegel breed en moeten ze het zelf beplanten. In dit geval is samen met Gebiedsmanager Ron Torenbosch gekozen om ook de planten te regelen. Planten, die langs een staaldraad de lucht in groeien, zoals de blauweregen voor eetgelegenheid Lust.

Fantastisch
Eigenaar David de Haas van Lust is erg blij met zijn nieuwe beplanting. Hij had al twee gewone geveltuintjes, met lage beplanting, om de hoek. Voor de zomer is de eerste blauweregen geplant, die is inmiddels van borsthoogte tot de eerste verdieping gegroeid. “Het is fantastisch, het is mooi, goed voor de biodiversiteit en het past bij onze onderneming. We maken vegetarische en veganistische gerechten en hebben in ons logo een boom.” Van de ondernemer verwacht de gemeente dat hij af en toe wat water geeft en als het nodig is snoeit. Dat doet David graag: “Ik verwacht dat we volgend jaar een helemaal groene gevel hebben.”

Terugwinnen
Wethouder Roeland van der Schaaf is erg blij met het toenemende groen in de gemeente. “We willen de openbare ruimte terugwinnen. Minder auto’s, minder ‘harde obstakels’ en meer ruimte voor groen en beleving. Daar past dit heel mooi bij. Bij mij in de straat zie je ook op steeds meer plekken groen voor de gevel.” Laurens Stiekema heeft het druk, maar wil graag meer mensen helpen aan een geveltuintje of een tuintje onderaan een boom. Aanmelden daar voor kan hier.

Groene soep
Verderop in de Oude Kijk in ’t Jatstraat zit de Soepwinkel van Corry Diertens. Zij is degene die het plan heeft ingediend bij de gemeente. “In eerste instantie wilde ik graag bomen in de straat, maar daar bleek geen ruimte voor te zijn. Toen zijn we samen tot dit plan gekomen. Ik heb zo’n vijftien andere ondernemers gevonden, die ook mee wilden doen. Nu heb ik twee clematissen voor de deur.” Af en toe moet ze wat water geven, daarvoor terug krijgt ze een gevel, die het hele jaar door groen is.

Toejuichen
“Dat dit initiatief vanuit de ondernemers zelf komt, is iets wat we als gemeente alleen maar toejuichen. We willen niet alleen maar vanuit het Stadhuis opleggen wat mensen moeten doen. Juist nu we in gebiedsteams werken, is er meer ruimte om van onderaf met ideeën te komen. En je ziet wat er van komt,” gebaart Roelof van der Schaaf, terwijl hij de aarde nog wat aanstampt rondom de pas geplante blauweregen. Nog een beetje water erover en hij is klaar om te groeien.