Het klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we te maken met hoge temperaturen en regenbuien nemen in aantal toe en worden intenser. Het verstenen van tuinen, een trend in de afgelopen jaren en toename van bebouwing veroorzaken wateroverlast, verhoging van de temperatuur en achteruitgang van de biodiversiteit.

Op woensdag 13 februari organiseert Operatie Steenbreek Groningen in samenwerking met Grunndak en De Korenbloem, tuinen met visie, een informatieavond over groene tuinen en daktuinen in SWS Meeroevers, Meerstad. De avond begint om 19.30 uur.

Deelname is gratis, opgave gewenst: info@dekorenbloemtuinen.nl