27 oktober –  14:00 – 18:00
Net als vorig jaar vindt in de boerderij de duurzaamheidsmarkt van de Global Goals werkgroep plaats. Veel standhouders met duurzame producten, leuke pitches en workshops en de uitreiking van de trofee voor de duurzaamste ondernemer van Ten Boer.

Datum: 27 oktober
Tijd: 14:00 – 18:00
In en rond de boerderij Woldwijk
Wolddijk 7 Ten Boer

GroenLinks reikt Groene Lintjes uit

De jury: “Dankzij Steenbreek hebben al vele eigenaren van betegelde tuinen en pleinen hun stenen vervangen voor groene planten. Minder steen beperkt de temperatuurstijging en voorkomt wateroverlast elders.”D

De twee andere groene lintjes werden uitgereikt aan het proefveld in Haren en energiecoöperatie in Ten Boer:

Het Proefveld in Haren “In deze tuin kunnen klanten zelf groenten, kruiden en fruit oogsten. Het samen telen, verzorgen en oogsten zorgt voor een bijzondere vorm van sociale energie.”

Energiecoöperatie Ten Boer “De leden van de coöperatie plaatsten gezamenlijk 200 zonnepanelen op het dak van een voormalige boerderij. Ondertussen is men alweer bezig met een veel groter zonnepanelenproject. Stevige stappen op weg naar een energieneutraal Ten Boer”

Inwoners van de Groningen, Haren en Ten Boer hebben zelf initiatieven genomineerd voor een Lintje. Meer weten? Lees het juryrapport op de website van GroenLinks

(foto: GroenLinks)

De gemeenten Groningen en Ten Boer werken samen aan een toekomstbestendige en leefbare nieuwe gemeente Groningen. Ook de klimaatverandering speelt hierin een rol. Zowel in sterk verstedelijkte gebieden als in het landelijk gebied. Er is reden genoeg om aan de slag te gaan en ons gedegen voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Meer groen
Dit kan ook zeker kansen bieden. Het toevoegen van meer groen is bijvoorbeeld niet alleen maar een maatregel om klimaatverandering in op te vangen. Het voegt ook meer leefplezier toe, draagt bij aan onze gezondheidsdoelstellingen en heeft positieve effecten op bijvoorbeeld ecologie.

Afgelopen zomer
De hitte en droogte van afgelopen zomer illustreren de gevolgen van klimaatverandering goed. Iedereen heeft direct of indirect de gevolgen (in verschillende mate) gevoeld. Of dit
nu verdorde grasvelden, een lagere opbrengst in de landbouw of juist een hogere omzet voor de horecaondernemer is. Verwacht wordt dat situaties zoals afgelopen zomer in de
toekomst vaker gaan voorkomen.

Analyse gevolgen klimaatverandering: klimaatstresstest
In dit document treft een analyse van de gevolgen van de klimaatverandering in het gebied van de huidige gemeente Groningen en gemeente Ten Boer. In deze zogeheten
‘klimaatstresstest’ worden de effecten van wateroverlast, overstromingen, extreem weer, hitte en droogte in beeld gebracht. Lees hier de rapportage van de Klimaatstresstest. 

Stresstest is begin
De stresstest markeert echter pas het begin. De gemeente wil graag met bewoners, ondernemers, instellingen of organisaties in onze gemeente samen aan de slag. De analyse is in eerste instantie bedoeld om bewoners te informeren en met bewoners het gesprek aan te gaan over de wijze waarop iedereen ook in de toekomst in onze gemeente kunnen blijven wonen en werken. In het kader van de stresstest is de gemeente dit gesprek al met grotere bedrijven, organisaties en instellingen gestart. Dit wil de gemeente Groningen nu ook verbreden naar de individuele bewoner en ondernemer. Bijvoorbeeld tijdens festivals als Let’s Gro.