De jaarlijkse netwerkdag van Operatie Steenbreek vindt dit jaar op 2 november plaats in Groningen: de plek waar het allemaal is begonnen! 

Aanmelden kan via deze link

Het programma (onder voorbehoud) van de dag ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

09.45 uur: Inloop

10.30 uur: Welkom door de wethouder van gemeente Groningen.

10.45 uur: Interview met voorzitter Wout Veldstra over de stand van zaken.

11.00 uur: Als woningcorporatie beheert en onderhoudt Nijestee niet alleen woningen, maar ook het groen rondom woningen. Dit doen zij regelmatig in samenspraak met hun huurders. Tijdens deze presentatie geven ze een beeld van de verschillende projecten die Nijestee in Groningen heeft uitgevoerd om de biodiversiteit rondom onze woningen te verbeteren en de leefomgeving van huurders te vergroenen en te ontstenen.

11.30 uur: Bioloog en hoogleraar Menno Schilthuizen laat zien hoe verstedelijking de evolutie van de natuur en dieren stuurt. In de toekomst leeft immers driekwart van de mensheid in de stad en gaat verstedelijkte omgeving steeds meer ruimte innemen. Een groot deel van de rest van het aardoppervlak is nodig voor landbouw, dus waar gaat de natuur dan naartoe? Naar de stad, toont Schilthuizen aan in Darwin in de stad (bron: Atlas contact)

12.30 uur: Pauze

13.30 uur: Meten is weten, dat geldt in het geval van klimaatadaptatie ook. Joost Verhagen van Cobra Adviseurs brengt relevante zaken als de mate van verharding, temperatuur, vochtstress of groenheid bijna live in beeld. Een praktische toepassing is bijvoorbeeld de detectie van versteende achtertuinen in combinatie met temperatuurverschillen en droogte.

14.00 uur: Gemeenten delen ervaringen rondom hun acties die zij in de afgelopen periode hebben uitgevoerd.

15.30 uur: Borrel en afsluiten

We hopen je te zien op 2 november