Vrijdag 1 december is van 15.00 – 16.30 uur er een informatiemarkt bij het Wijkbedrijf Selwerd (van 15 tot 16.30 uur). Bewoners kunnen vragen stellen maar ook ideeën in brengen. Een van de thema’s die centraal staat is ‘een groene en veilige buurt’. Op de markt is de crew van Eetbare Stad & Operatie Steenbreek Groningen present om in gesprek te gaan met bewoners. Zij weten alles over het starten van een buurtmoestuin, buurtboomgaard, en kunnen tips geven over het inrichten van een groene en onderhoudsarme tuin.

Over Eetbare Stad en Operatie Steenbreek
Tegenwoordig zijn steeds meer tuinen betegeld. Niet fijn voor bijen, vlinders, vogels en egels, maar ook belastend voor het riool, met wateroverlast tot gevolg. Met een heel pakket aan acties, markten, kortingsregelingen en zelfs een eigen Groninger tv-serie GoudGroen (te zien op OogTV en YouTube!), enthousiasmeren de ambassadeurs van Operatie Steenbreek zoveel mogelijk Groningers voor het vergroenen van hun tuin. Met Eetbare Stad Groningen ondersteunen gemeente Groningen en Natuur en Milieufederatie Groningen buurtmoestuinen en -boomgaarden in de stad.

De stad Groningen besteedt 3,5 miljoen euro aan maatregelen om de binnenstad groener te maken. Het gaat vooral om het planten van bomen.

Wandelpad
Een van de plekken die bomen krijgt is de zogeheten BIM-locatie aan de Turfsingel. Die krijgt voor 400.000 euro aan bomen. ‘Zodat deze plek zich kan ontwikkelen tot een groene verblijfsruimte aan het water’, aldus de gemeente. Nog eens vier ton gaat naar de zone rond het Verbindingskanaal. Dat wordt een boomrijke toegankelijke oever met onder meer een wandelpad.

Groener aanzien
Andere plekken waar (meer) bomen komen zijn de Grote Markt, Schouwburgplein, Damsterdiep en Ossenmarkt. Ook een aantal straten krijgt een groener aanzien en wordt een aantal bedrijventerreinen, volgens de gemeente ‘de warmste en stenigste plekken in de stad’, voorzien van groen in de vorm van bomen, struiken en groene daken.

Omringende natuurgebieden
Stad wil ook dat de verbindingen met omringende natuurgebieden beter worden. Voor herstel van de zogeheten ‘Hunzevisie’, een initiatief van het Groninger Landschap om de loop van de oorspronkelijke Hunze te herstellen, wordt een half miljoen uitgetrokken.

Compensatiemaatregelen
Het vergroeningspakket is bedoeld als compensatie voor de investeringen die de gemeente doet in Groningen Airport Eelde. De gemeenteraad had dat eind december vorig jaar bedongen bij het goedkeuren van die investeringen.

Een cursus tuin inrichten voor alle nieuwbouwers in de gemeente Groningen.

Je hebt een nieuwbouwwoning gekocht en wil je -grote of kleine- tuin inrichten. Maar waar begin je mee? Deze korte cursus helpt je bij het inrichten van groene, bloeiende tuinen. Dus niet van tegeltuinen, want groene tuinen hebben namelijk meer waarde voor de bewoners en de omgeving. Ze zorgen voor meer woonplezier, verkoeling en ze zijn gezonder en ontspannend.

De ervaring leert dat het erg leuk is om tegelijk met je nieuwe buren de tuin en de directe omgeving in te richten. Er is zoveel meer mogelijk dan je tuin te betegelen! Bovendien: minder tegels = minder wateroverlast = een gezonde & mooie leefomgeving!

Inhoud van de cursus:
– afkoppelen van hemelwater
– toepassen van beplanting om o.a. vogels, bijen, vlinders te lokken
– gebruik van natuurlijke materialen, bijvoorbeeld voor de erfgrens
– gevolgen van verharding
– mogelijkheden van ‘half verharding’ in plaats van stenen of tegels
– hergebruik van materialen
– onderhouden van je tuin
– groene daken

Data: dinsdag 13 + 20 + 27 maart en 3 april

Deelnemers : minimaal 10 en maximaal 16 personen
Locatie : in Groningen, waar wordt later bekend gemaakt
Cursusleider : Rixt Langeveld, tuinadviseur en ontwerper van ‘De Korenbloem, tuinen met visie’.
Opgave via: info@dekorenbloemtuinen.nl

Deze informatieavond, georganiseerd door Korenbloem tuinen, Daktuinen, Operatie Steenbreek Groningen en de gemeente Groningen, is gericht op alle nieuwbouwers in de gemeente Groningen. Tijdens deze avond informeren we je over het inrichten van groene tuinen en daktuinen. We vertellen je welke voordelen groen ten opzichte van verharding heeft en welke waarde het heeft voor de omgeving waarin je leeft. Zoals voor je woonplezier, het regenwater, de verkoeling, gezondheid en ontspanning. Bovendien gaan we met de nieuwe bewoners afstemmen welke wensen er zijn voor de groene inrichting van de buurt. Het is natuurlijk erg leuk om daarover mee te denken en voorstellen te doen!

Informatie
Wanneer: Dinsdag 16 januari van 19.30 tot 21.30 uur.
Kosten: Geen
Locatie: In Groningen, waar wordt later bekend gemaakt.
Sprekers:

 • Groene tuinen: Rixt van Gosliga van ‘De Korenbloem, tuinen met visie’ www.dekorenbloemtuinen.nl
 • Daktuinen: Henk Veenstra Daktuinen www.daktuinen.nl
 • Opgave:
  Graag vóór 10 januari a.s. via Rixt v. Gosliga, De Korenbloemtuinen:
  info@dekorenbloemtuinen.nl

  Vervolg
  Hierna kan je de korte cursus ‘Zelf je tuin inrichten’ volgen. Daarover kun je hier meer informatie vinden!

  Het centrum van Groningen is weer een stukje groener; begin november zijn er in de Folkingedwarsstraat en Schoolholm vijf geveltuintjes aangelegd. Deze straten waren van gevel tot gevel grotendeels bedekt met steen, maar staan er nu een stuk fleuriger bij. 
   
  De aanleg van de geveltuinen gebeurde op initiatief van bewoner Astrid van der Werf. Zij had zelf al een geveltuintje aangelegd voor haar huis, maar zag in omliggende straten dat de gemeente dit ook voor mensen aanlegde. Aangezien de Folkingedwarsstraat volgens haar wel wat meer groen kon gebruiken, ging ze op zoek naar mogelijkheden. Via het loket van de gemeente Groningen kwam ze in contact met coördinator groenparticipatie Laurens Stiekema.

  “Ik heb een flyer gemaakt en bij buren in mijn eigen straat en de Schoolholm in de bus gedaan. Geïnteresseerden konden contact opnemen met Laurens, waarna hij de aanleg van de geveltuintjes regelde met de uitvoerder. De plantjes kunnen ze zelf uitkiezen, waardoor mensen precies kunnen planten wat ze zelf willen. Het ziet er nu al een stuk mooier uit!”. Astrid hoopt dat deze geveltuintjes aanzetten tot nog meer vergroening en tuintjes in het centrum van de stad.

  Zelf heeft Astrid gekozen voor vlinder- en bij-vriendelijke planten in haar geveltuin. De geveltuin staat in de zon, dus lavendel en stokroos doen het er goed!

  Wildplassen omdenken

  De overkant van de straat krijgt minder zon, en bovendien is daar een hoekje waar veel honden en mensen tegenaan plassen.

  Astrid: “Ik ben op zoek gegaan naar een plant die het goed doet in de schaduw en juist een voordeel heeft van urine, en die bestond zowaar! In overleg met Laurens zijn daar twee schijnhulsten (Osmanthus heterophyllus) geplaatst. Deze zijn wintergroen, hebben baat bij de stoffen uit urine en bloeien mooi met witte geurige bloempjes. Echt een aanwinst voor de straat!”. 

  Schijnhulst

  Groningers + Operatie Steenbreek = Groenere Stad
  Ook bijdragen aan een groenere stad? Ga langs de buren en inventariseer hun interesse voor een geveltuin. Neem contact op met Laurens Stiekema en wie weet breek jij binnenkort ook stenen in je straat om geveltuinen aan te leggen. Contact opnemen kan via gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanvragen
   
  Van verstening naar vergroening
  De gemeente Groningen ondersteunt al langer bij de aanleg van geveltuinen, om verzakkingen in het trottoir te voorkomen en voor meer groen in de stad. De gemeente is actief als lid van Operatie Steenbreek. Dit is een landelijke campagne voor de vergroening van tuinen, om zo de oprukkende ‘verstening’ van tuinen tegen te gaan. Onder het motto tegels eruit, tuin erin’, vinden door heel Nederland acties plaats.

  In 2017 heeft Groningen de aanleg van 1950 m2 daktuin gesubsidieerd. Groene daken houden regenwater vast bij hevige regenval; filteren fijn stof en dienen als pleisterplaats voor vogels en insecten. De subsidieregeling blijft ook in 2018 van kracht!

  De gemeente Groningen ondersteunt met de subsidieregeling de doelen vanuit Operatie Steenbreek. Dit onttegelingsproject is een samenwerking van verschillende Nederlandse gemeentes om verdere verstening van de Nederlandse tuinen tegen te gaan. Steeds vaker ontstaan in de stad namelijk problemen met de afwatering, waardoor bijvoorbeeld kelders onderlopen. Een groene tuin én natuurlijk een groen dak zorgen ervoor dat niet al die regenbuien door het riool hoeven worden opgevangen.

  In 2008 was de gemeente Groningen de eerste gemeente in Nederland met een subsidieregeling voor groene daken. Sinds die tijd, over bijna 10 jaar, heeft de regeling bijgedragen aan meer dan 52.000 m2 groen dak in de gemeente.

  Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling voor een groen dak.

  In 2018 heeft Groningen de aanleg van 3350 m2 daktuin gesubsidieerd. Groene daken houden regenwater vast bij hevige regenval; filteren fijn stof en dienen als pleisterplaats voor vogels en insecten. 

  De gemeente Groningen ondersteunt met de subsidieregeling de doelen vanuit Operatie Steenbreek. Dit onttegelingsproject is een samenwerking van verschillende Nederlandse gemeentes om verdere verstening van de Nederlandse tuinen tegen te gaan. Steeds vaker ontstaan in de stad namelijk problemen met de afwatering, waardoor bijvoorbeeld kelders onderlopen. Een groene tuin én natuurlijk een groen dak zorgen ervoor dat niet al die regenbuien door het riool hoeven worden opgevangen.

  In 2008 was de gemeente Groningen de eerste gemeente in Nederland met een subsidieregeling voor groene daken. Sinds die tijd, over bijna 10 jaar, heeft de regeling bijgedragen aan meer dan 52.000 m2 groen dak in de gemeente.

  Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling voor een groen dak.

  Tijdens innovatiefestival Let’s Gro van 1 – 4 november richtten Operatie Steenbreek Groningen, het Plantenasiel en waterschap Hunze en Aa’s op de Grote Markt een ‘tuinkamer’ in Groningen op de Let’s Gro tent op de Grote Markt. Op vrijdag 3 november werd de tuinkamer tijdelijk omgedoopt tot Stek Ontmoetingsplek en werden Groningers opgeroepen zoveel mogelijk stekken van zowel kamer- als tuinplanten te brengen en de stad aldus verder te vergroenen.

  Dankzij Dirk-Jan Kolstein uit Groningen startte de dag meteen goed. Kolstein doneerde ongeveer zestig flinke stekken van de Kalanchoe daigremontiana. Deze vetplant wordt ook wel ‘bommenwerper’ of ‘mother of thousands’ genoemd. Dit vanwege de vele stekken die de plant maakt.

  Dirk-Jan Kolstein: “Ik heb eigenlijk altijd wel stekken van deze plant te geef. Via Stekjesruilgroep op Facebook ruil en doneer ik heel veel stekken. Ik stuur ze zelfs met de post. Gewoon stevig verpakt in een envelop.” Daarnaast werd er ook flink geruild en wisselden veel (kamer)planten van eigenaar.

  Met de tuinkamer vroegen de partijen aandacht voor de missie van Operatie Steenbreek: alle tuinen groen!

  Operatie Steenbreek Groningen
  Operatie Steenbreek is een samenwerking van verschillende Nederlandse gemeentes om verdere verstening van de Nederlandse tuinen tegen te gaan. Met tips, regelingen, een tv-serie, kortingsbonnen, lezingen en brochures probeert de Operatie Steenbreek Groningen Stadjers te enthousiasmeren voor een groene tuin. Groen in je tuin heeft allerlei voordelen: het is bewezen gezond, biedt voeding voor insecten en dieren, en zorgt voor een beter klimaat in de stad.

  In sommige wijken is inmiddels zo weinig groen meer dat ware ‘hitte-eilanden’ ontstaan: plekken waar de warmte ’s zomers niet weg kan en de temperatuur flink oploopt. Ook veroorzaakt de toename van tegeltuinen problemen met de afwatering waardoor kelders onderlopen. Regenwater kan immers niet wegzakken in de grond. Genoeg redenen dus om wat tegels te laten plaatsmaken voor planten!

  De ‘tuinkamer’ van Operatie Steenbreek Groningen, het Plantenasiel en waterschap Hunze en Aa’s op de Grote Markt in Groningen wordt vrijdag 3 november tijdelijk omgetoverd tot Stek Ontmoetingsplek.

  Groningers worden opgeroepen zoveel mogelijk stekken van zowel kamer- als tuinplanten te brengen en de stad aldus verder te vergroenen.

  Operatie Steenbreek Groningen, het Plantenasiel en waterschap Hunze & Aa’s richtten de ‘tuinkamer’ in het kader van Let’s Gro in. Bezoekers konden er sinds woensdag informatie vinden voor het vergroenen van hun omgeving.

  Bommenwerper

  De Stek Ontmoetingsplek is van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Dankzij Dirk-Jan Kolstein uit Groningen is een goede start gagarandeerd. Kolstein doneert ongeveer zestig flinke stekken van de Kalanchoe daigremontiana. Deze vetplant wordt ook wel ‘bommenwerper’ genoemd. Dit vanwege de vele stekken die de plant maakt.

  Dirk-Jan Kolstein: “Ik heb eigenlijk altijd wel stekken van deze plant te geef. Via Stekjesruilgroep op Facebook ruil en doneer ik heel veel stekken. Ik stuur ze zelfs met de post. Gewoon stevig verpakt in een envelop.”